درباره «میآموزم»

درباره میآموزمبعضی نکته ها وجود داره که توی زندگی روزمره خیلی مهم و بدرد بخورن ولی هیچ جا رسما تدریس نمی شه و شاید محتوای مناسبی واسش پیدا نشه. این وبلاگ واسه همین چیز هاست. شاید مطالبش خیلی طولانی و علمی نباشن ولی درستن. چون بر اساس بررسی و تجربه نوشته شدن. اگه شما هم می تونید به ما تو این زمینه کمک کنید، از کمکتون استقبال می کنیم.